Långfärd, Löpsedel »

[11 Jan 2014 | Inga kommentarer | ]
Filmtips: Maidentrip om Laura Dekker 16 år

Holländskan Laura Dekker ensamseglade jorden runt som 16-åring. Nu har hennes egna videofilmer från seglingen sats samman till en film som visas på bio i USA med premiär i mitten av januari.
Här hemma i Sverige lär den inte få biografdistribution, men är säkert lika sevärd på video. Filmen Maidentrip har redan visats på några filmfestivaler och fått goda recensioner.
Laura Dekker föddes 1995 ombord under sina föräldrars långsegling på Nya Zeeland. Som 13-åring meddelade hon att hon hade intentioner att segla ensam jorden runt och väckte rubriker världen över sedan en …

Ombord »

[10 Jan 2014 | Inga kommentarer | ]
Härlig husbåt

Filmproducenten Misty Tosh har redan en stor segelbåt i hamnen Marina del Rey i Los Angeles. Men så kom hon över en stor och tämligen risig husbåt från 1980-talet som hon satte igång att tokrenovera.
Många månader senare och många blogginlägg (som handlar till lika stor del om att laga mat dom att renovera husbåten – och båten har fått en förstklassigt kök). Det mesta är återbruk av gammalt material, från fönster till inredning.
Reglerna för husbåtar är annorlunda i Kalifornien mot dem i Sverige. Och lika fantasifulla kreationer lär vi inte …

Nyheter »

[9 Jan 2014 | Inga kommentarer | ]
Regeringen aktualiserar sammanslagning av Marinen och Kustbevakningen

Den omtalade ensamutredning som gjordes sommaren under 2012 och som bland annat innehöll förslag att slå samman Marinen och Kustbevakningen och till viss del Sjöfartsverkets verksamhet.
Oroliga röster gjorde sig hörda att om Kustbevakningen skulle få ansvar för Sjöräddningscentralen Sweden Rescue, så kunde i förlängningen Sjöräddningssällskapets ideella verksamhet hotas. SSRS är nu involverade i 70 % av alla sjöräddningsuppdrag. Läs mer om detta i tidigare notis.
Nu tycks åtminstone delar av utredningen komma upp på bordet igen och På Kryss redaktör Lotta Lanne har varit i kontakt med Regeringen och Försvarsdepartementet för …

Ombord »

[8 Jan 2014 | Inga kommentarer | ]
Insändare: Om kopparns farlighet

I Dagens Nyheters Stockholmsbilaga 28 december (finns ej online) finns en artikel om forskning kring koppartakens eventuella miljöförstöring. Någon har tydligen föreslagit att man bör byta ut stadens alla vattenrör och tak av koppar mot annat material. Men en forskare, Anders Jönsson från IVL – Svenska Miljöinstitutet avråder. Han konstaterar bland annat följande: Överföring till Mälaren av koppar från koppartak är av mindre omfattning än från biltrafik. Som i sin tur är oändligt mycket mindre än från vattendragen som rinner ut i Mälaren! Storleksförhållandet är uppskattningsvis 800 kilo respektive 35 …

Löpsedel, Ombord »

[29 Dec 2013 | Inga kommentarer | ]
Jobba på skuta i sommar

För alla de Kryssarklubbare som har befälserfarenhet från våra skutor Gratitude, Atlantica och Gratia finns nu en möjlighet att segla som akterdäcksbefäl i brittiska farvatten.
Det är välkända skolskeppen Lord Nelson och Tenacious som söker tredjestyrmän att jobba ombord på båtarna i sommar.
Jobbet kräver UK OOW CoC vilket borde motsvara ett styrmansbrev med sjötid. Läs mer om kraven här.
Mer om själva fartygen kan du läsa om på www.jst.org.uk.