Läsvärt, Nyheter »

[13 Nov 2013 | 3 Kommentarer | ]
Eskader Vitahavskanalen 2015

Efter ett upprop i På Kryss och här på PX webbsida har börjat ge en del gensvar, Nu har ett första initiativ för att bilda en eskader som tar båtar genom  Vitahavskanalen och vidare runt Norge – eller åt andra hållet, det är självklart upp till deltagarna.
Initiativet till att arrangera första träffen har Eva Furhoff och Lennart Puktitis gjort tillsammans med eskadernämndens Kjell Vestberg.
Tanken är att göra en träff för att diskutera förutsättningarna. Ett samarbete med Kryssarklubbens ombud i St Perterburg Vladimir Ivankiv behövs också, även om kraven på att …

Ombord »

[12 Nov 2013 | 4 Kommentarer | ]
Sjölivsutbildning: Nya tag för NFB

Kvalitetssäkring av förhören, inför fler intyg! Det är några förslag som lagts fram av en arbetsgrupp i Nämnden för Båtlivsutbildning inför årsmötet i mitten av november.
När det obligatoriska båtkörkortet planerades att införas minskade antalet utbildningar och utfärdade intyg drastiskt i väntan på det nya intyget. Ingen återhämtning har skett sedan dess. Det berättar Torbjörn Berg, Svenska Kryssarklubbens ledamot i Nämnden för Båtlivsutbildning (NFB).
Den nya styrelsen i NFB bildade en arbetsgrupp, som under våren 2013 har utrett nämndens uppdrag och arbetssätt och lagt fram förslag på förändringar inför NFB:s årsmöte i …

Långfärd, Löpsedel »

[11 Nov 2013 | 1 Kommentar | ]
ARC+ på väg mot Kap Verde

Igår söndag startade ARC+ från Las Palmas på Gran Canaria. Till skillnad från ”vanliga” ARC går Plus med en mellanlandning i Mindelo på Kap Verde innan det blir omstart med målet St Lucia i Västindien, dit de kommer ungefär samtidigt som det 225 båtarna som är anmälda till vanliga ARC.
Med i ARC+ är tre svenska båtar. Corona AQ med Pekka och Barbro ombord, de seglar en 9,81 meter lång Laurin 32:a. Men de är inte minst eftersom en Grinde (8,81 m) från Bengtsfors med Mogens och Dunja ombord. Tredje svenska …

Ombord »

[10 Nov 2013 | Inga kommentarer | ]
Sjöräddning: Nu backar regeringen?

Ska ledningen för sjöräddningen föras över från Sjöfartsverket till Kustbevakningen och Marinen? Efter kraftig kritik backar nu möjligen regeringen.
En statlig utredning föreslog sommaren 2012 att ledningen för sjöräddningen ska föras över från Sjöfartsverket till Kustbevakningen och Marinen. Båtorganisationerna, Sjöräddningssällskapet och Sjöfartsverket har protesterat kraftigt. Man befarar att det frivilliga engagemanget hos Sjöräddningssällskapet kommer att försämras. Sjöräddningssällskapet utför 70 % av sjöräddningsuppdragen utan att det kostar staten en krona. Man räknar med att staten sparar 2 miljarder per år på Sjöräddningssällskapets arbete.
Försvarsdepartementet beställde utredningen, eftersom de anser att statens marina resurser …

Mitt På Kryss »

[10 Nov 2013 | Inga kommentarer | ]
Insändare: Svar från Havs- och vattenmyndigheten

Vad sysslar våra myndigheter egentligen med, frågar Svenska Kryssarklubbens miljönämnd genom Lennart Falck och Åsa Kullberg.
Först kan vi konstatera att Havs- och vattenmyndigheten och Svenska Kryssarklubben har ett stort gemensamt intresse, att våra hav och vatten skall vara sunda, friska och i balans, allt för att vi skall kunna använda dem för rekreation, naturupplevelser och mycket annat nu och i framtiden. Vi har lite olika roller och funktioner i arbetet runt att vårda våra hav och vatten, Kryssarklubben är en medlemsorganisation som företräder sina medlemmar, vi som myndighet styrs av …