Ombord »

[15 Apr 2014 | 1 Kommentar | ]
Båtbottentvätt: Riktlinjerna ses över

Havs- och vattenmyndigheten ser över riktlinjerna för båtbottentvätt. Myndigheten uppvaktades nyligen av Båtsportens samarbetsdelegation, där Kryssarklubben ingår.
Efter att riktlinjerna kom 2012 har ett antal båtklubbar fått förelägganden från kommunen att bygga spolplattor med steg-2-rening. Båtsportens samarbetsdelegation anser att riktlinjerna hotar de allmännyttiga klubbarnas existens, eftersom spolplattorna är dyra.
Underlaget som användes när riktvärdena sattes kritiseras. Mätningar under hösten 2013 av spolplattor med steg-2-rening visar i de flesta fall att gränsvärdena inte kan hållas.
Enligt beräkningar motsvarar spolplattornas steg-2-rening läckaget av gifter från båtbottnarna under några timmars vistelse i vattnet. Pengarna för steg-2-reningen …

Mitt På Kryss »

[12 Apr 2014 | Inga kommentarer | ]
Så jobbar Kryssarklubben för dig!

Under våren och sommaren genomför Kryssarklubben en kampanj som riktar sig mot politiker. Kampanjen är samordnad med Svenskt Friluftsliv, där Kryssarklubben ingår, och tar upp ett antal frågor.
Båtmiljö
Från och med 1 april 2015 blir det förbjudet att tömma toalettavfall i vattnet.
Kryssarklubben anser att de båtar som har toalett med hålltank ska ges möjlighet att följa lagen. Det innebär att antalet tömningsstationer utefter våra kuster, i sjöar och kanaler måste öka kraftigt.
Det är också viktigt att tömningsstationerna fungerar och är tillgängliga.
Samtidigt måste toaletter iland byggas ut, eftersom merparten av fritidsbåtarna saknar toalett.
Havs- och vattenmyndighetens …

Ombord »

[11 Apr 2014 | Inga kommentarer | ]
Medlemsförmån: Hyr en IF-båt

Du kanske inte har någon båt just nu, eller är sugen på att segla i nya vatten? Kryssarklubben äger fyra IF-båtar som kan hyras av Kryssarklubbsmedlemmar med nautisk kompetens.
IF-båten är en erkänt vindtålig och välseglande båt. Med sitt djupgående på 1,2 meter och överhäng i fören har man god tillgång till de fina naturhamnarna. I båten finns plats för fyra sovande.
Tant Storm heter IF-båten som förvaltas av Eggegrundskretsen. Den ligger i Fliskärs småbåtshamn strax nordost om Gävle.
Därifrån kan man lätt ta sig ut i Gävles vackra kustområden och dess många …

Mitt På Kryss »

[10 Apr 2014 | Inga kommentarer | ]
Nya sjökort för Åbolands skärgård

Den nya upplagan av sjökortsserie D innehåller mycket ny information om Åbolands skärgård.
Området har kontrollmätts med hjälp av ny teknik. Djupinformationen i och utanför farlederna är noggrannare än tidigare. Man har gjort hundratals ändringar beträffande säkerhetsanordningarna för sjöfarten och farlederna.
Uppdateringen gäller segelfria höjder under broar, ledningar, terminologi, strandlinjer, bryggor och besökshamnar.
Den nya upplagan av sjökortsserie D publiceras 11 april och torde finnas i handeln när seglingssäsngen börjar. I maj utkommer en ny upplaga av sjökortsserie E över Bottenhavet.
Sjökortsserierna uppdateras med 4-5 års intervaller. Min erfarenhet är att det är …

Ombord »

[9 Apr 2014 | Inga kommentarer | ]
Sjöräddningssäsongen har börjat

Trots att det bara är i början av april börjar det märkas att fritidsbåtarna börjar komma ut eftersom våren kom tidigt.
Räddningsstation RS Stockholm har ett område som i mångt och mycket har en tidig topp redan vid sjösättningen när de hundratals båtklubbarna har sjösättning och båtarna inte fungerar som de ska när de körs till sin sommarhamn – numera gör man inga bogseringar, men förebyggande sjöräddning kan ibland behövas när någon båt ligger och driver i farleden där till exempel Finlandsbåtarna kommer in.
Den andra stora toppen är i juli, då …