Mitt På Kryss »

[22 Mar 2014 | Inga kommentarer | ]
Toautsläppsförbudet – Vad är bäst ur miljösynpunkt?

Från och med 15 april 2015 blir det förbjudet att släppa ut toalettavfall från alla fritidsbåtar i svenskt vatten. Endast K-märkta båtar undantas. Här får du svar på hur det ska gå till.
Det är nog att göra sina behov iland, i en komposttoalett. De mesta av näringen finns i urinen, och i en form som växtligheten omedelbart kan ta upp. Kan man urinera direkt i naturen under sommaren så är det bäst. Urinen har mycket lite bakterier. Att urinera i vattnet innebär att man bidrar till övergödningen av vattnet.

Mitt På Kryss »

[22 Mar 2014 | Inga kommentarer | ]
Toautsläppsförbudet – Vilka alternativ finns till vattentoa ombord?

Från och med 15 april 2015 blir det förbjudet att släppa ut toalettavfall från alla fritidsbåtar i svenskt vatten. Endast K-märkta båtar undantas. Här får du svar på hur det ska gå till.
Komposttoa
De är omtyckta av en del båtägare. Urinen avskiljs i dunk och töms iland. Den fasta delen förmultnar innan tömning.
Förbränningstoa
Använder värme till att dunsta bort fukt och förbränner sedan det fasta avfallet till aska som kan slängas i soporna. Drivs av el eller gasol och är ännu så länge ovanliga i Sverige
Bärbar toa
En kemtoa som man tömmer i …

Mitt På Kryss »

[22 Mar 2014 | Inga kommentarer | ]
Toautsläppsförbudet – Hur kommer utsläppsförbudet kontrolleras?

Från och med 15 april 2015 blir det förbjudet att släppa ut toalettavfall från alla fritidsbåtar i svenskt vatten. Endast K-märkta båtar undantas. Här får du svar på hur det ska gå till.
Transportstyrelsen ska utöva tillsynen över utsläppsförbudet. De kommer inte att ligga i vattnet och kontrollera om folk pumpar ut. De bygger nu upp ett kontrollsystem för att se till att hamnarna har mottagningsanläggningar. Via kontaktpersoner i alla kommuner som har fritidsbåtshamnar tas nu in uppgifter om vilka hamnar som finns och vilken utrustning de har.
Hamnarna riskklassas av Transportstyrelsen. …

Mitt På Kryss »

[22 Mar 2014 | Inga kommentarer | ]
Toautsläppsförbudet – Hur finansieras mottagningsanläggningarna?

Från och med 15 april 2015 blir det förbjudet att släppa ut toalettavfall från alla fritidsbåtar i svenskt vatten. Endast K-märkta båtar undantas. Här får du svar på hur det ska gå till.
Fram till den 1 april 2015 går det bra för kommuner och ideella sammanslutningar att söka LOVA-bidrag för att bygga dem. Därefter kan inte LOVA-bidrag lämnas eftersom bidraget endast kan användas till icke lagstadgade krav. LOVA betyder Lokala vattenvårdsprojekt. Syftet med bidraget är att minska tillförsel av näringsämnen och gifter till vatten. Upp till 50 % finansieringbidrag ges …

Mitt På Kryss »

[22 Mar 2014 | Inga kommentarer | ]
Toautsläppsförbudet – Vad kommer det att kosta att tömma toatanken i mottagningsanläggningarna?

Från och med 15 april 2015 blir det förbjudet att släppa ut toalettavfall från alla fritidsbåtar i svenskt vatten. Endast K-märkta båtar undantas. Här får du svar på hur det ska gå till.
Hamnar får inte ta ut en särskild avgift för tömningen. Men hamnen kan ta en tilläggningsavgift. Bensinmackar och kiosker, som inte är gästhamn, får dock ta ut en tömningsavgift.