Förstasidan » Arkiv

Artiklar i kategorin: Mitt På Kryss

Mitt På Kryss »

[12 Apr 2014 | Inga kommentarer | ]
Så jobbar Kryssarklubben för dig!

Under våren och sommaren genomför Kryssarklubben en kampanj som riktar sig mot politiker. Kampanjen är samordnad med Svenskt Friluftsliv, där Kryssarklubben ingår, och tar upp ett antal frågor.
Båtmiljö
Från och med 1 april 2015 blir det förbjudet att tömma toalettavfall i vattnet.
Kryssarklubben anser att de båtar som har toalett med hålltank ska ges möjlighet att följa lagen. Det innebär att antalet tömningsstationer utefter våra kuster, i sjöar och kanaler måste öka kraftigt.
Det är också viktigt att tömningsstationerna fungerar och är tillgängliga.
Samtidigt måste toaletter iland byggas ut, eftersom merparten av fritidsbåtarna saknar toalett.
Havs- och vattenmyndighetens …

Mitt På Kryss »

[10 Apr 2014 | Inga kommentarer | ]
Nya sjökort för Åbolands skärgård

Den nya upplagan av sjökortsserie D innehåller mycket ny information om Åbolands skärgård.
Området har kontrollmätts med hjälp av ny teknik. Djupinformationen i och utanför farlederna är noggrannare än tidigare. Man har gjort hundratals ändringar beträffande säkerhetsanordningarna för sjöfarten och farlederna.
Uppdateringen gäller segelfria höjder under broar, ledningar, terminologi, strandlinjer, bryggor och besökshamnar.
Den nya upplagan av sjökortsserie D publiceras 11 april och torde finnas i handeln när seglingssäsngen börjar. I maj utkommer en ny upplaga av sjökortsserie E över Bottenhavet.
Sjökortsserierna uppdateras med 4-5 års intervaller. Min erfarenhet är att det är …

Mitt På Kryss »

[3 Apr 2014 | Inga kommentarer | ]
Sista dagen att söka som ungdomsreporter

Idag är det sista dagen att söka som ungdomsreporter – en chans att få kombinera en härlig segling längs svenska kusten och få praktik i journalistik.
Det är ett av Sveriges bästa sommarjobb om man gillar hav och båtar. Båten är en gaffelriggad Fingal från 1965 och tidningen På Kryss startade 1930. Men trots åren är det en mycket modern tidning och en av de bästa båttidningarna i världen tycker vi själva!
Förra året seglade Rebecca 17, Ellen 18, Sanna 19 och Johan 21 under hela sommaren. I år går vi från …

Läsvärt, Mitt På Kryss »

[31 Mar 2014 | Inga kommentarer | ]
På Kryss konsttävling!

Temat för konsttävlingen är kanske något självklart ”båtliv”. Det vinnande bidraget kommer att publiceras i tidningen och möjligen också Giclée-tryckas i en begränsad upplaga.
Tävlingen har inga tydliga avgränsningar i val av teknik, men begränsas av att det måste vara tvådimensionellt för att fungera att trycka. Verket får heller inte varit publicerat tidigare i press, utställning finns inga begränsningar.
Skicka inga originalverk – endast högupplösta och väl belysta digitala fotografier som mejlas till redaktion@pakryss.se
Vi vill ha ditt bidrag senast 15 juli och resultatet presenteras i nr 6-2014.
Jury är tidningens redaktion. En allmän …

Mitt På Kryss »

[25 Mar 2014 | 2 Kommentarer | ]
Toautsläppsförbudet – nu är det allvar!

Från och med 15 april 2015 blir det förbjudet att släppa ut toalettavfall från alla fritidsbåtar i svenskt vatten. Endast K-märkta båtar undantas. Här får du svar på hur det ska gå till.
Varje fråga nedan har ett längre svar och du klickar på frågan för att slussas vidare.
 
1. Måste jag bygga om min båt och toalett?
2. Vilka båtar måste ha tank med tömningsmöjlighet över däck?
3. Vilka normer gäller för utrustningen i nya båtar?
4. Vad bör jag tänka på när jag bygger om toalettanläggningen?
5. Hur mycket kan en ombyggnad kosta?
6. Var …

Mitt På Kryss »

[25 Mar 2014 | Inga kommentarer | ]
På Kryss 3-2014: Innehåll

Innehållet i På Kryss nr 3-2014:

Destination
- På Kryss ungdomsreportrar på Hallands Väderö
- Hallands Väderö med Jonas Arvidsson
Små och stora äventyr
- På egen köl på Zanzibar
- K-märkt upprustningsprojekt
- Jobba på skuta, del 2
- Hälsningar från olika projekt
Inspiration
- Ungdomarna som seglade jorden runt
Ombord
- Testade prylar: Budget-AC
- Gör din egen gaffelrigg
- Nya båtar
På gång/Klubbsidor
Finlands-svenska Äventyrare: Göran Schildt
Nästa nummer kommer i butik runt den 6 maj 2014.

Mitt På Kryss »

[22 Mar 2014 | Inga kommentarer | ]
Toautsläppsförbudet – Vad är bäst ur miljösynpunkt?

Från och med 15 april 2015 blir det förbjudet att släppa ut toalettavfall från alla fritidsbåtar i svenskt vatten. Endast K-märkta båtar undantas. Här får du svar på hur det ska gå till.
Det är nog att göra sina behov iland, i en komposttoalett. De mesta av näringen finns i urinen, och i en form som växtligheten omedelbart kan ta upp. Kan man urinera direkt i naturen under sommaren så är det bäst. Urinen har mycket lite bakterier. Att urinera i vattnet innebär att man bidrar till övergödningen av vattnet.

Mitt På Kryss »

[22 Mar 2014 | Inga kommentarer | ]
Toautsläppsförbudet – Vilka alternativ finns till vattentoa ombord?

Från och med 15 april 2015 blir det förbjudet att släppa ut toalettavfall från alla fritidsbåtar i svenskt vatten. Endast K-märkta båtar undantas. Här får du svar på hur det ska gå till.
Komposttoa
De är omtyckta av en del båtägare. Urinen avskiljs i dunk och töms iland. Den fasta delen förmultnar innan tömning.
Förbränningstoa
Använder värme till att dunsta bort fukt och förbränner sedan det fasta avfallet till aska som kan slängas i soporna. Drivs av el eller gasol och är ännu så länge ovanliga i Sverige
Bärbar toa
En kemtoa som man tömmer i …

Mitt På Kryss »

[22 Mar 2014 | Inga kommentarer | ]
Toautsläppsförbudet – Hur kommer utsläppsförbudet kontrolleras?

Från och med 15 april 2015 blir det förbjudet att släppa ut toalettavfall från alla fritidsbåtar i svenskt vatten. Endast K-märkta båtar undantas. Här får du svar på hur det ska gå till.
Transportstyrelsen ska utöva tillsynen över utsläppsförbudet. De kommer inte att ligga i vattnet och kontrollera om folk pumpar ut. De bygger nu upp ett kontrollsystem för att se till att hamnarna har mottagningsanläggningar. Via kontaktpersoner i alla kommuner som har fritidsbåtshamnar tas nu in uppgifter om vilka hamnar som finns och vilken utrustning de har.
Hamnarna riskklassas av Transportstyrelsen. …

Mitt På Kryss »

[22 Mar 2014 | Inga kommentarer | ]
Toautsläppsförbudet – Hur finansieras mottagningsanläggningarna?

Från och med 15 april 2015 blir det förbjudet att släppa ut toalettavfall från alla fritidsbåtar i svenskt vatten. Endast K-märkta båtar undantas. Här får du svar på hur det ska gå till.
Fram till den 1 april 2015 går det bra för kommuner och ideella sammanslutningar att söka LOVA-bidrag för att bygga dem. Därefter kan inte LOVA-bidrag lämnas eftersom bidraget endast kan användas till icke lagstadgade krav. LOVA betyder Lokala vattenvårdsprojekt. Syftet med bidraget är att minska tillförsel av näringsämnen och gifter till vatten. Upp till 50 % finansieringbidrag ges …